Instal·lació i manteniment

Realitzem el muntatge d'instal.lacions fixes, de so i d'il.luminació. Així com també ens encarreguem del seu manteniment posterior.