Assessorament tècnic

Realitzem un estudi concret de cada esdeveniment, puguen crear Renderitzacions 3D de l'espai a il.luminar, o fer estudis acústics per tal d'assegurar una cobertura optima pel resultat de l'esdeveniment.