TITAN 7.0

Hem actualitzat les Avolites, expert i tiguer touch a la ultima versió, la 7.0. Inclou una funci´0 molt esperada el control remot via smart phone o tauleta.