Torres

Estructures
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL

Disposem de sistemes d´elevació, tipus Genie Super tower de 295kg, Genies per a aixecar Line Array fins a 320kg, Torres telescòpiques de 200kg, 125kg, trípodes de diferents mides, Avenger A-100.

Altres materials

Estructures

  • Truss
    Per tal de realitzar els montatges amb seguretat, disposem de diversos tipus de truss.