Truss

Estructures
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL

Truss de 30x30, 38x38, 40x40, de diferentes mides, figures fixes, cubs modulars. Ground Suport, estructures per a la PA, de 4 i 6 metres.

Altres materials

Estructures

  • Torres
    Disposem de diferents sistemes d´elevació, tipus Genie, torre i trípode.